• โรงพิมพ์รุ่งศิริการพิมพ์

1. จุดเด่นของระบบพิมพ์แต่ละประเภท ?

    1) ระบบพิมพ์ Offset : เป็นการพิมพ์โดยใช้เพลท (แม่พิมพ์) ความละเอียดสูง พิมพ์รวดเร็ว เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนมาก ยิ่งพิมพ์มากยิ่งราคาถูก ใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น
    2) ระบบพิมพ์ Digital : เป็นการพิมพ์โดยไม่ใช้เพลท ความละเอียดเทียบเท่าระบบพิมพ์ Offset เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Print on demand เช่น หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น
    3) ระบบพิมพ์ Inkjet : เป็นการพิมพ์พ่นหมึก ไม่ใช้แม่พิมพ์ นิยมใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา เพราะหน้าเครื่องมีความกว้าง เช่น ป้ายไวนิล แบนเนอร์ สติ๊กเกอร์ PVC เป็นต้น

 2. การเข้าเล่มในงานหนังสือมีกี่แบบ แต่ละแบบต่างกันอย่างไร ?

1) เย็บมุงหลังคา (เย็บลวด)
- หนังสือหนาไม่เกิน 80 หน้า
- จำนวนหน้าต้องหารด้วย 4 ลงตัว
- ไม่มีสันหนังสือ (พิมพ์ตรงสันไม่ได้)

 

2) ไสสันทากาว
- หนังสือหนาเกิน 70 หน้าขึ้นไป
- ความหนาสัน 0.125 – 0.25 นิ้ว
- มีสันหนังสือ (พิมพ์ตรงสันได้)
- หนังสือกางออกมากไม่ได้

 

 

3) เย็บกี่
- เหมาะสำหรับหนังสือที่มีความหนามากๆ เช่น พจนานุกรม
- แข็งแรงมากที่สุด แต่ราคาสูง

 

 

4) เข้าห่วงกระดูกงู
- มีทั้งห่วงแบบเหล็กและพลาสติก
- หนังสือสามารถกางออกได้สุด3. กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท ?

 1. นามบัตร : กระดาษอาร์ตการ์ด 210-310 แกรม
 2. ใบปลิว แผ่นพับ : กระดาษอาร์ตมัน อาร์ตมัน/ด้าน 105-160 แกรม (หากแผ่นพับหนาเกิน 160 แกรม พับแล้วจะเกิดรอยแตกของสี จึงไม่นิยม) กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 3. การ์ด : กระดาษอาร์ตการ์ด 190-310 แกรม
 4. หนังสือ วารสาร แคตตาล็อก : ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210-310 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน อาร์ตมัน/ด้าน 105-160 แกรม หรือกระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 5. สติ๊กเกอร์ PVC : สติ๊กเกอร์ขาวมัน/ด้าน , สติ๊กเกอร์ใส

 4. ขนาดของงานแต่ละประเภท

 • นามบัตร : ขนาด 9 x 5.5, 9 x 5, 8.5 x 5.5, 8.5 x 5 ซม.
 • ใบปลิว : ขนาด A4, A5, A6, 9.9 x 21 ซม.
 • แผ่นพับ : ขนาดกางออก A3, A4, A5, 63 x 29.2 ซม.
 • โปสเตอร์ : ขนาด A3, A2, A1, 40 x 60 ซม., 50 x 70 ซม.
 • การ์ด : ขนาด 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, A5, 10 x 21 ซม.
 • หนังสือ วารสาร แคตตาล็อก : ขนาด A4, A5, B5
 • ฉลากสินค้า : ขนาดตามแต่ลูกค้ากำหนด
 • ป้ายไวนิล แบนเนอร์ : ขนาดตามลูกค้ากำหนด

 5. ขนาดกระดาษ

 • ขนาดกระดาษ A0 คือ 84.1 ซม. x 118.9 ซม. หรือ 33.11 นิ้ว x 46.81 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A1 คือ 59.4 ซม. x 84.1 ซม. หรือ 23.38 นิ้ว x 33.11 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A2 คือ 42 ซม. x 59.4 ซม. หรือ 16.53 นิ้ว x 23.38 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A3 คือ 29.7 ซม. x 42 ซม. หรือ 11.69 นิ้ว x 16.53 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A4 คือ 21 ซม. x 29.7 ซม. หรือ 8.26 นิ้ว x 11.69 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A5 คือ 14.8 ซม. x 21 ซม. หรือ 5.82 นิ้ว x 8.26 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A6 คือ 10.5 ซม. x 14.85 ซม. หรือ 4.13 นิ้ว x 8.26 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A7 คือ 7.4 ซม. x 10.5 ซม. หรือ 2.91 นิ้ว x 4.13 นิ้ว
 • ขนาดกระดาษ A8 คือ 5.2 ซม. x 7.4 ซม. หรือ 2.04 นิ้ว x 2.91 นิ้ว

 6. ทำไมสีที่เห็นแบบหน้าจอกับสีงานพิมพ์จึงไม่เหมือนกัน

การนำสีที่เห็นแบบหน้าจอ เช่น จอคอมพิวพเตอร์หรือจอมือถือไม่สามารถนำมาเทียบกับสีงานพิมพ์ได้ เพราะ ค่า Color profile ของแต่ละเครื่องมือนั้นต่างกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสภาพแสง ณ ตอนนั้นที่ลูกค้าดูงาน เช่น หากมองสีเดียวกันเทียบดูตอนกลางวันกับตอนกลางคืน ก็ไม่เหมือนกันแล้ว แต่ทั้งนี้สีพิมพ์ของงานจริงสามารถทำได้ใกล้เคียงโดยมีค่าความต่างสีประมาณ 5-10% แต่จะให้เหมือนกัน 100% นั้นเป็น ไปได้ยาก